מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » בין המיצרים

כולך יפה רעייתי ומום אין בך

ע"י: הרב אליעזר ולדמן