מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » בין המיצרים

גדול השלום - איך מנהלים מחלוקות בשלום

ע"י: הרב אלי סדן