מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » בין המיצרים

התיקון לשנאת חינם הוא אהבת חינם

ע"י: הרב יואל שוורץ