מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » בין המיצרים

האבן הראשונה בבית המקדש

ע"י: הרב יהושע ויצמן