מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » בין המיצרים

מבט על תשעה באב דרך הקינות

ע"י: הרבנית אסתי רוזנברג