מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » בין המיצרים

עם ישראל ואהבת ישראל [לנשים בלבד]

ע"י: השליחה חני ליפשיץ