מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » בין המיצרים

"זכור ד' מה היה לנו" - שיעור בקינות מגג ישיבת הכותל

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ