מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » בין המיצרים

שידור חי - תשעה באב מישיבת הכותל סמוך ונראה למקום המקדש- שיחה, תפילת ערבית, קריאת מגילת איכה וקינות

ע"י: כללי