מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » ירושלים

זכריה הנביא- "לראות את האור מתוך האפילה"

ע"י: הרב גדי שלוין