מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » ירושלים

"דת ומדינה"- קבר זכריה בן יהוידע

ע"י: הרב גדי שלוין