מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » ירושלים

"מים בירושלים"

ע"י: הרב גדי שלוין