מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » ירושלים

"עוצמות גדולות"

ע"י: הרב גדי שלוין