מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » ירושלים

"פתחו את השער", שער הרחמים

ע"י: הרב גדי שלוין