מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » ירושלים

פרה אדומה- מרפאת ומטהרת, במקום שריפת הפרה

ע"י: הרב גדי שלוין