מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » ירושלים

גדלות בשעת משבר בירושלים

ע"י: הרב גדי שלוין