מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » ירושלים

ממשבר המגפה לבניין ירושלים

ע"י: הרב גדי שלוין