מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » ירושלים

מצוות עליה לרגל במשלוח עד הבית

ע"י: הרב גדי שלוין