מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » ירושלים

דוד המלך וחג השבועות - תורה ומלכות בירושלים

ע"י: הרב גדי שלוין