מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » ירושלים

עקידת יצחק וגיא בן הנום- ההר והגיא

ע"י: הרב גדי שלוין