מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » ירושלים

תענית י"ז בתמוז - איך בונים את החומות שנבקעו?

ע"י: הרב גדי שלוין