מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » ירושלים

רבן יוחנן בן זכאי- איש ירושלים. גם בחורבן לוקח את הירושלמיות איתו

ע"י: הרב גדי שלוין