מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » ירושלים

"ונסלח לכל עדת ישראל"- ירושמימה ליום הכיפורים

ע"י: הרב גדי שלוין