מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » ירושלים

"בהעלותך את הנרות"- סוד המנורה

ע"י: הרב גדי שלוין