מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » ירושלים

הדרך לירושלים הופכת אותנו לגוף אחד | סיפור הקסטל

ע"י: הרב גדי שלוין