מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » ירושלים

קרבן פסח בירושלים - ומה ערב פסח שחל בשבת בא ללמד אותנו

ע"י: הרב גדי שלוין