מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » ירושלים

"החדש הזה לכם ראש חדשים" - ישראל מקדשים את הזמנים

ע"י: הרב גדי שלוין