מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » ירושלים

יום ירושלים ושמואל הנביא והקשר ביניהם

ע"י: הרב גדי שלוין