מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

קורח וגבולות ומעמדות בעולם - אורות מהכותל - יסודות אמונה לפרשת קרח מפי הרב ברוך וידר

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר