מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

ערך הכלל על רקע פרעות לוד - אורות מהכותל - יסודות אמונה לפרשת נשא מפי הרב ברוך וידר

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר