מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » ויקרא
מועדים וזמנים » ספירת העומר

ספירת העומר בצילו של אסון מירון - אורות מהכותל - יסודות אמונה לפרשת אמור מפי הרב ברוך וידר

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר