מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » ויקרא

מאכלות אסורות הדרך לקדושה, מדוע? - אורות מהכותל - יסודות אמונה לפרשת ויקרא מפי הרב ברוך וידר

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר