מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

המקדש בירושלים ובכל אחד מאתנו - אורות מהכותל - יסודות אמונה לפרשיות ויקהל-פקודי מפי הרב ברוך וידר

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר