מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות
מועדים וזמנים » פורים

האם פורים לא יתבטל - אורות מהכותל - יסודות אמונה לפרשת תצווה ופורים מפי מו"ר הרב ברוך וידר

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר