מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות
מועדים וזמנים » פרשת זכור

פרשת זכור ותיקון עולם - אורות מהכותל - יסודות אמונה לפרשת תרומה מפי מו"ר הרב ברוך וידר

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר