מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות
מועדים וזמנים » פרשת שקלים

השמחה המנוע של החיים - אורות מהכותל - יסודות אמונה לפרשת משפטים-שקלים מפי מו"ר הרב ברוך וידר

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר