מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

מעמד הר סיני - אורות מהכותל - יסודות אמונה לפרשת יתרו מפי מו"ר הרב ברוך וידר

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר