מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

קריעת ים סוף הנהגת למען שמו באהבה בדרך - אורות מהכותל - יסודות אמונה לפרשת בשלח מפי הרב ברוך וידר

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר