מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

הכל ניסים - אורות מהכותל - יסודות אמונה לפרשת וארא מפי מו"ר הרב ברוך וידר

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר