מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

גאולת היחיד וגאולת הכלל - אורות מהכותל - יסודות אמונה לפרשת שמות מפי מו"ר הרב ברוך וידר

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר