מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

האם אפשר לעשות רע לזולת? - אורות מהכותל - יסודות אמונה לפרשת ויחי מפי מו"ר הרב ברוך וידר

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר