מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

בחירה חופשית מול תכנית אלוקית - אורות מהכותל - יסודות אמונה לפרשת וישלח מפי מו"ר הרב ברוך וידר

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר