מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

חסד אברהם ואהבתו - אורות מהכותל - יסודות אמונה לפרשת וירא מפי מו"ר הרב ברוך וידר שליט"א

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר