מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים

הלקח החינוכי שבפרשת בן סורר ומורה - אורות מהכותל לפרשת כי-תצא מפי הרב ברוך וידר שליט"א

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר