מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים
מועדים וזמנים » אלול

הזדמנות הטוב באלול - אורות מהכותל לפרשת שופטים מפי מו"ר ראש ישיבת הכותל- הרב ברוך וידר שליט"א

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר