מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים

טו' באב, אהבה אמיתית מפרשת השבוע - אורות מהכותל לפרשת עקב מפי מו"ר הרב ברוך וידר שליט"א

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר