מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים

נחמה לעם הנצח - אורות מהכותל לפרשת ואתחנן מפי מו"ר ראש ישיבת הכותל- הרב ברוך וידר שליט"א

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר