מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

המנהיג בישראל - איש אשר רוח בו - אורות מהכותל לפרשת פנחס מפי מו"ר הרב ברוך וידר שליט"א

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר