מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

וכי קורונה ממיתה או מחיה? - אורות מהכותל לפרשת חוקת מפי מו"ר ראש ישיבת הכותל- הרב ברוך וידר שליט"א

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר