מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » ויקרא

יראת שמיים בחברה ובמדינה המתוקנות- אורות מהכותל לפרשת אחרי מות- קדושים מפי מו"ר הרב ברוך וידר שליט"א

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר