מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

אורות מהכותל - הכרובים במקדש והקורונה

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר